Historie centra

Centrum asistované reprodukce při  Porodnicko-gynekologické klinice Fakultní nemocnice v Olomouci  pomáhá neplodným párů z širokého regionu  již více než 30 let.  Centrum se řadí mezi pracoviště s nejlepšími výsledky v České republice. Tisíce  párů, které úspěšně prošly léčebnými cykly jsou toho dokladem.

Centrum navazuje na tradice Výzkumné laboratoře lidské reprodukce, v níž se podařilo již v roce 1984 dosáhnout těhotenství technikami asistované reprodukce. S rozvojem celého oboru v průběhu dalších let,  je dnes léčba metodami asistované reprodukce v centru  na vysoké úrovni a procento úspěšnosti v léčebných cyklech má neustále se zvyšující tendenci.

Současné  léčebné postupy a metody, společně s dobře fungujícím týmem odborníků  a kvalitním zázemím porodnicko – gynekologické kliniky a celé Fakultní nemocnice garantuje   kvalitu nejvyšší  péče. Přístup ke klientům individualizujeme a nabízíme komplexní  diagnostiku a léčbu neplodnosti . V případě mezioborové spolupráce je zajištěna kvalitní a bezprostřední  péče  v rámci Fakultní nemocnice.

V centru asistované reprodukce  spolupracujeme se všemi zdravotnickými pojišťovnami, v případě nutné spoluúčasti klientů minimalizujeme náklady spojené s léčbou. Případné doplatky od klientů se proto pohybují pod běžným průměrem.

Zaměstnanci  centra jsou  zapojeni do vědecko- výzkumné činnosti,řeší grantové projekty,  přednášejí na domácích i zahraničních kongresech a publikují v odborných časopisech.Takto nabyté zkušenosti pak přenášejí do praxe a tím zvyšují    úroveň  péče o neplodné páry.

Vaše problémy bereme vážně

Chceme je spolu s vámi začít řešit co nejrychleji. Do našeho centra můžete přijít maximálně do měsíce od objednání.

Objednat se u nás můžete i bez doporučení svého lékaře, a to buď telefonicky na čísle 585 853 178, e-mailem na ivf@fnol.cz nebo pomocí tohoto formuláře.

více informací »

Objednejte se

Mám zájem o:
 
 

Rychlý kontakt

 585 853 178