Dárcovství spermií

Podmínkou dárcovství spermií je dobrý zdravotní stav a věk mezi 18- 40 lety. U potenciálního dárce spermií je proveden odběr anamnézy, je požádán o vyplnění dotazníku, jsou vyhodnocena rizika spojená s darováním.

Podmínkou je vyšetření genetické (krevní testy) se stanovením karyotypu, serologické vyšetření na testované infekce HIV 1,2, HBV, HCV a syfilis (krevní testy), vyšetření moči na přítomnost Chlamydie trachomatis, požaduje se negativní výsledek. V případě, že dárce splňuje kriteria pro darování, podrobuje se opakovaně v intervalech ne kratších než jeden týden darování ejakulátu, současně vždy s vyšetřením krevních testů a moči. Pokud odebraný vzorek vyhovuje parametrům dárcovství, je vždy kryokonzervován. Uvolnění vzorků je možné po karanténě 180 dnů, pokud v té době prováděné testy na infekční nemoci (krevní testy) budou negativní.

Dárcovství spermií je zcela anonymní a bezplatné. Náhrady dárci spermií jsou ve výši 1000 Kč za odběr (pokrývají cestovné, diety, ušlou mzdu) a jsou vypláceny 50 % při každém odběru a 50 % po 6 měsících karantény.

Jak postupovat?

Kontaktujte Centrum asistované reprodukce Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc na telefonním čísle 585 853 178 nebo nás kontaktujte na emailové adrese ivf@fnol.cz.

Darování zárodečných buněk v České republice, se řídí zákonem č. 296/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ve z.p.p.) a vyhlášky č.422/2008 Sb. ve z.p.p. Dárcovství zárodečných buněk je v České republice anonymní.

Vaše problémy bereme vážně

Chceme je spolu s vámi začít řešit co nejrychleji. Do našeho centra můžete přijít maximálně do měsíce od objednání.

Objednat se u nás můžete i bez doporučení svého lékaře, a to buď telefonicky na čísle 585 853 178, e-mailem na ivf@fnol.cz nebo pomocí tohoto formuláře.

více informací »

Objednejte se

Mám zájem o:
 
 

Rychlý kontakt

 585 853 178